Forskningsmiljöer

18/06/2024

Samhällets informationssystem

Samhällets Informationssystem (SI) är ett initiativ som baseras på en vision om medborgarens relationer med samhällets institutioner. På vägen mot visionen finns möjligheter och många hinder. Det är plattformen för SI.

I Sundsvall finns en över 30 år lång erfarenhet av stora publika informationssystem, främst inom offentliga verksamheter som Centrala Studiestödsnämnden, Bolagsverket, Riksförsäkrings- verket och Statens Pensionsverk men även hos andra aktörer. Det har lett till att värdefull kunskap, kopplad till verksamhetens behov, samlats i regionen. Hos myndigheter och företag finns i Sundsvall en koncentration av kompetens och resurser som tillsammans skapar en stark plattform för institutets verksamhet. Sundsvalls kommun motsvarar ungefär en procent av Sverige och är på många sätt en lämplig miljö för att utveckla och testa nya nationella lösningar på vägen mot den beskrivna visionen.

I utvecklingen av SI deltar ett väl kvalificerat vetenskapligt råd samt olika arbetsgrupper från företag och myndigheter. I institutets verksamhet ingår allt från uppsats- och examensarbete på grundutbildningsnivå, avhandlingsarbete som till exempel kan drivas av förvaltningsdoktorander och större projekt med seniora forskare.

SI består av följande programområden:

  • Medborgarperspektiv på samhällets informationssystem
  • Tillämpad beslutsteori inom EGovernment
  • ABC relations management 
  • Organisation och administrativa infrastrukturer
  • Aktiva arkiv och integrerad informationsstyrning
  • Teknisk infrastruktur för publika informationssystem
Läs mer om SI