Forskningsmiljöer

18/06/2024


Forskningsmiljön eGovernment

Forskningsmiljön eGovernment vid Handelshögskolan, Örebro universitet, bedriver forskning om tillämpning, utveckling, och utvärdering av IT-system relevanta för samhällets funktion inom framför allt offentlig sektor. Vår forskning är nationell såväl som internationell och genomförs i samverkan med våra partners inom kommun, stat och landsting. Här anlägger vi såväl individuella som organisatoriska och samhälleliga perspektiv på informationssystem, informationsinfrastrukturer och kunskapshantering Vi studerar bland annat användning och utveckling av Enterprise Architecture (EA) inom kommunal verksamhet, informationssäkerhet i offentliga verksamheter, utveckling och anpassning av metoder för systemutveckling och utvärdering, eLearning i utvecklingsländer, beslutstödssystem, anpassning av kommunalt beslutsfattande, eParticipation, samt insamling av krav vid utveckling av IT-system.

eGovernment är ett flervetenskapligt forskningsområde som hämtar sin intellektuella bas från olika discipliner med ett brett spektrum av teorier rörande relationen mellan teknik, människa, samhälle på både grupp- och individnivå och statsvetenskapliga teorier om politiska institutioner och processer, makt, medborgarskap och demokrat. Denna flervetenskapliga miljö speglas i det internationella masterprogrammet (www.electronicgovernment.eu) i eGovernment. Dessutom är vi aktiva inom DEMO-net (www.demo-net.org), ett EU-stött Network of Excellence som har som uppgift att utveckla en europeisk forskningsagenda inom området eParticipation. Nationellt är vi tillsammans med bland annat ämnet statskunskap med i forskarskolan Offentlig förvaltning i utveckling, som drivs i samarbete med Örebro kommun.

Läs mer om eGovernmentforskning vid Handelshögskolan på Örebro universitet.