Forskningsmiljöer

23/05/2024Industriell marknadsföring, e-handel och logistik

På Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik vid Luleå tekniska universitet bedriver vi forskning inom bland annat e-förvaltningsområdet, där vi har särskilt fokus på offentliga e-tjänster från ett användarperspektiv. Ett annat område som vi studerar är offentlig elektronisk upphandling inom såväl statliga myndigheter som kommuner. Vi har även eGovernment-projekt som är inriktade på eHälsa och tjänstekvalitet i offentliga e-tjänster.

Vår forskning belyser hur offentliga verksamheter kan ta lärdom av det kundfokus som växt fram och numer är dominerande inom marknadsföringsområdet. Marknadsföringsteorier tar avstamp i användarnas (medborgarnas/företagens/ organisationernas) behov och önskemål, redogör för de verktyg som organisationer kan använda sig av för att förstå och påverka kundernas attityder och beteenden samt visar hur organisationer kan utveckla kundanpassade tjänster som skapar värden för kunden.

Vår forskning inom eGovernment-området fokuserar bland annat på: Användares/icke-användares behov, beteende och attityder Problem och möjligheter som användare/icke-användare upplever Verktyg och metoder som kan användas för att förändra beteenden och attityder hos olika grupper av användare Medborgares acceptans av offentliga e-tjänster De faktorer som påverkar den upplevda kvaliteten i offentliga e-tjänster Elektroniska inköp inom offentlig förvaltning (public e-procurement)

Kontaktpersoner:
Esmail Salehi-Sangari
Professor, ämnesföreträdare och avdelningschef
Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik ess@ltu.se

Anne Engström
Universitetslektor
Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik anne.engstrom@ltu.se

Maria Styvén
Universitetslektor
Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik maria.styven@ltu.se

Åsa Wallström
Universitetslektor
Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik asa.wallstrom@ltu.se